Adatvédelmi tájékoztató

A BOBKÓ-HORVÁTH VIRÁG Kft (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a felhasználók/megrendelők személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a weboldalon kezelt személyes adatait. Az adatkezelő cég elnevezése: BOBKÓ-HORVÁTH VIRÁG KFT. Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-275134 Az adatkezelő székhelye: 1164 Budapest, Bóbitás út 49. Az adatkezelő elérhetősége: lesfleurs@lesfleursbudapest.hu Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. (1) bekezdés a) az érintett hozzájárulása. Hozzájárulás az adatkezeléshez: a felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. Az érintettek köre: a felhasználók által a megrendelés során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: név, elérhetőség (telefon, email), szállítási cím, számlázási cím. Az adatgyűjtés célja: a megrendelések tejesítése és számlázás. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: -A BOBKÓ-HORVÁTH VIRÁG KFT Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 8 napon belül törlésre kerülnek. A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél: -tájékoztatás személyes adatai kezeléséről, -személyes adatainak helyesbítését, -személyes adatainak törlését vagy zárolását. A felhasználó a megrendelés során megadott személyes adatait módosíthatja a lesfleurs@lesfleursbudapest.hu e-mail címen. Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolat személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére -írásban megadja a tájékoztatásom, ha a regisztrált felhasználó kérelmet jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adataink a helyesbítése vagy törlése érdekében. Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat. Adatkezelési nyilvántartási azonosító: igénylés folyamatban 2016/EBE/000033